niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

DODATEK WĘGLOWY

11485wW dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. poz. 1692)  natomiast od dnia 17 sierpnia 2022 r. obowiązuje  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 w sprawie wzoru wniosku  o wypłatę dodatku węglowego ( Dz.U. poz. 1712) . Od 22 sierpnia 2022 wnioski będzie  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wzór wniosku można pobrać i wydrukować także na końcu tej informacji.
Przypominamy, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
Podkreśla się, że nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  osobiście  lub przez internet (e-PUAP) do 30 listopada 2022. Wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

 Klauzula Informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci