niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Treść deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gops.krynice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach http://gops.krynice.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.12.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Stadnicki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach znajduje się w 2 budynkach zlokalizowanych kilkanaście metrów od siebie. Wszystkie pomieszczenia GOPS Krynice znajdują się na parterze. W budynku nr 1, który to dzieli z Urzędem Gminy Krynice znajduje się dział księgowości oraz pomocy społecznej, natomiast w budynku nr 2, który to dzieli z Biblioteką i GOK, znajduje się dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny oraz Kierownik GOPS. Ponieważ główne wejścia do GOPS w Krynicach nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w razie potrzeby dostępem alternatywnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach dla osób na wózkach jest główne wejście do Urzędu Gminy Krynice (budynek nr 1) skąd można bez przeszkód dostać się do części pomieszczeń GOPS Krynice. W takim przypadku wszystkie sprawy realizowane przez Ośrodek załatwiane są w tej części GOPS Krynice.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

W budynkach brak windy i pętli indukcyjnych. Na terenie Ośrodka nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci