środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Projekt "Polityka Senioralna" EFS

EFS 

vhn xhfj         Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Krynice zapraszają mieszkańców Gminy Krynice do udziału w projekcie  Polityka Senioralna (EFS+) realizowanym w ramach j. Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

       Polityka Senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65 + z gminy Krynice. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- usługi fizjoterapeutyczne z dojazdem do seniorów
- usługi pielęgnacyjne w tym usługi fryzjerskie
- usługi sąsiedzkie
- usługi opiekuńcze

- usługi asystenckie
- usługi transportowe
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
- usługi teleopieki (opaska telemedyczna z pakietem opieki ratowników medycznych 24/7)

Grupę docelową stanowią:

Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz  faktyczni opiekunowie tych osób.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2025 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach pod numerem telefonu 846630247. Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 Wójt Gminy Krynice
  Jacek Wiśniewski

Załączniki przeznaczone dla beneficjenta projektu (seniora):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

pdf ikonaZałącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

pdf ikonaZałącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu "Polityka Senioralna EFS+" przez Partnera Gminę Krynice

ikona docZałącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

ikona docZałącznik nr 4 - Wykaz partnerów

ikona docZałącznik nr 5 - Indywidualna Karta Wsparcia

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Karta oceny

pdf ikonaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf ikonaCel projektu

 

Załączniki przeznaczone dla osób świadczących usługi (rekrutacja i udział w szkoleniach):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

pdf ikonaZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów osób starszych

pdf ikonaZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

ikona docZałącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

ikona docZałącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie wolontariackie

ikona docZałącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów faktycznych

pdf ikonaZałącznik nr 5a - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

pdf ikonaZałącznik nr 5b - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa

Plakat A3 Krynice page 0001

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci