niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia
na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami
psychicznymi z terenu gminy Krynice

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r Nr.157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. Z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r Nr. 113, poz.759)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krynice (w miejscu ich zamieszkania tj. Majdan Krynicki).
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach, Krynice 1, 22-610 Krynice; tel 84 6630247
Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Wymiar godzin tygodniowo:
• z zakresu terapii pedagogicznej - razem: 2 godziny tygodniowo dla 1 dziecka;
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z §2 pkt.1 lit. a oraz §2 pkt.3 lit. b Rozporządzenia Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U.z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)
Termin realizacji zamówienia: Kwiecień 2017r- grudzień 2017r
Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Pełna treść zamówienia

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY






Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci