czwartek 21 luty 2019
Rozmiar czcionki

Świadczenia wychowawcze - 500+

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą wydawane dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach, od dnia 18.03.2016 r. w godz. od 7:30 – 15:30

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach w następujących dniach i godzinach:
• poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530

Wnioski można będzie również składać za pomocą poczty oraz elektronicznie za pomocą : empatia.mrpips.gov.pl ; PUE ZUS i bankowości elektronicznej.
Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia ustawy tj.01.04.2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017r. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia ustawy tj. 01 kwietnia 2016r.

Ogólne zasady przyznawania świadczenia 500 +

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia: w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:
1. świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
2. na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków do ukończenia 18 roku życia,
3. na pierwsze dziecko będzie przysługiwało świadczenie osobom, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1 200 zł.
(Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko znajdują się we wniosku, który stanowi załącznik niniejszej informacji)

Świadczenie wychowawcze nie otrzymają osoby których:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci