sobota 22 wrzesień 2018
Rozmiar czcionki

Nabór wniosków na stypendium szkolne na rok 2018/2019

wyprawka Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
    Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( za sierpień 2018) . Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium, uprawnienia nabędą uczniowie, których  dochód  na osobę w rodzinie  nie przekroczy 528 zł netto  ( za wrzesień 2018)
    Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody  z miesiąca sierpnia  2018 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.
Szczegółowe  formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice
    Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 września 2018 r. - ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 upływa 17 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów 15 października 2018 r.
    Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku)  szkolnego są dostępne  bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  w godzinach urzędowania ( informacja pod numerem telefonu  84 6630247)  oraz na stronie internetowej  www.gops.krynice.pl

EFEKTY REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2017

podprogram2017 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 80 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
3,862 ton żywności;
240 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 20 osób

6. Rodzaje warsztatów:
Kulinarne - 1 spotkanie dla 20 uczestników

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902, z późn.zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Kierownik GOPS w Krynicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krynice 1
22-610 Krynice
2. Określenie stanowiska i wymagań związanych ze stanowiskiem:
Stanowisko: Główny Księgowy w GOPS w Krynicach
Wymiar etatu: 1/2 etatu

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

Dobry Start

Dobry Start ulotka A5 06 06.3893778 3871391 page 001ok

Informacja - paczki żywnościowe

POPZ

Informuję, że w dniach 10-11 maja 2018 r. w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach będą wydawane paczki żywnościowe dla mieszkanców gminy Krynice. Aby otrzymać pomoc należy mieć ze sobą uprzednio otrzymane skierowanie oraz dowód osobisty na podstawie których wydawane będą artykuły żywnościowe. 

Kierownik
Zbigniew Duchalski

Strona 1 z 9

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci