niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Bank żywności - zmiana kryteriów

bank zywnosciInformacja o nowych zasadach kwalifikowania osób do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że od 2017 r. dokonano zmian w ,,Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Zmiany dotyczą wzrostu kryterium dochodowego kwalifikującego osoby i rodziny do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach powyższego Programu Podprogram 2016.

Wzrost kryterium od 2017 r. jest następujący:

- ze 150 % do 200 % i wynosić będzie:
- 1268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Osoby chcące otrzymać produkty żywnościowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dokumentami o dochodach z poprzedniego miesiąca w celu otrzymania skierowania do otrzymywania żywności. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.01.2017r.

Paczki żywnościowe będą wydawane w dniach 30-31 stycznia oraz 6-7 marca 2017r.

ZESTAWIENIE ILOŚĆI PRODUKTÓW NA OSOBĘ

plakat pomoc zywn

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci