niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Krynice.
    Postępowanie zostało unieważnione z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia na usługi nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć a mianowicie klient  wycofał wniosek o przyznanie w/w usług.

Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci