środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Apel o udzielenie pomocy pogorzelcom

kazdy moze pomocWójt Gminy Krynice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zwracają  się ponownie z  apelem do wszystkich ludzi dobrej woli  o udzielenie pomocy dla rodziny Pana Mariusza Bełza zamieszkałej w miejscowości Majdan-Sielec poszkodowanej w wyniku pożaru domu mieszkalnego w dniu 24 października 2022 r.
W imieniu poszkodowanych prosimy o wsparcie  finansowe niezbędne do zakończenia  remontu zniszczonego domu oraz wsparcie rzeczowe w postaci mebli i sprzętu gospodarstwa domowego.
Wpłaty indywidualne lub zebrane środki można przekazywać  na konto Pana Mariusza Bełza  w PBS Zamość O/Krynice  Nr 71 9644 1075 3003 7502  2426  0001 z dopiskiem „ Na pomoc pogorzelcom”

 Na wyposażenie nowo wyremontowanych pomieszczeń przydatne byłyby w szczególności: podstawowe meble kuchenne ,  zestaw mebli pokojowych ( regał )  , wersalka ( tapczan) – 2 szt. , bojler elektryczny , zlewozmywak , naczynia kuchenne , sztućce , mały sprzęt AGD itp.    

W przypadku pomocy rzeczowej celem uzgodnienia szczegółów dostawy  prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krynicach osobiście lub telefonicznie na nr telefonu 84 6630247 w godz. 7.30 – 15.30  lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice
Jerzy Łaszkiewicz – Kierownik GOPS Krynice

ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)  na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.) i zarządzenia nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi,w miejscu ich zamieszkania.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych  netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Krynice dla osoby małoletniej z  autyzmem, w miejscu jej zamieszkania. Planowany  zakres usług  będzie wynosił 8 godzin zajęć miesięcznie (1 godzina = 60 minut).

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
należy rozumieć w tym przypadku   świadczenie usług polegających  na  zapewnienia dziecku  z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r., poz.2123 ).

Przedmiotowe usługi obejmują: fizjoterapię – 2 godziny w tygodniu

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta, ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Oferta cenowa

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

APEL O UDZIELENIE POMOCY POGORZELCOM

POTRZEBA POMOC DLA POGORZELCOWWójt Gminy Krynice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zwracają  się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli  o udzielenie pomocy dla rodziny  Pana Mariusza Bełza zamieszkałej w miejscowości Majdan-Sielec poszkodowanej w wyniku pożaru domu mieszkalnego w dniu 24 października 2022 r.

W imieniu poszkodowanych prosimy o wsparcie  finansowe niezbędne do realizacji odbudowy domu oraz wsparcie rzeczowe z przeznaczeniem na potrzeby bieżące.

W przypadku pomocy finansowej wpłat można dokonywać na konto Pana Mariusza Bełza  w PBS Zamość O/Krynice  Nr 71 9644 1075 3003 7502  2426  0001 z dopiskiem „ Na pomoc pogorzelcom”
    
W przypadku pomocy rzeczowej prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krynicach osobiście lub telefonicznie na nr tel. 84 6630247 w godz. 7.30 – 15.30  lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice
Jerzy Łaszkiewicz – Kierownik GOPS Krynice

DODATEK WĘGLOWY

11485wW dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. poz. 1692)  natomiast od dnia 17 sierpnia 2022 r. obowiązuje  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 w sprawie wzoru wniosku  o wypłatę dodatku węglowego ( Dz.U. poz. 1712) . Od 22 sierpnia 2022 wnioski będzie  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wzór wniosku można pobrać i wydrukować także na końcu tej informacji.
Przypominamy, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
Podkreśla się, że nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  osobiście  lub przez internet (e-PUAP) do 30 listopada 2022. Wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

 Klauzula Informacyjna

Bezpłatne konsultacje w sprawie świadczeń

600x0 rodzina 500 2Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w składaniu wniosków o 500 plus i nowe świadczenie - kapitał opiekuńczy. Bezpłatne konsultacje odbędą się w czwartek 17 marca między 9.00 a 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Program "Rodzina 500+" do niedawna był obsługiwany przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. Od tego roku zadanie to przejął ZUS, a wnioski o przyznanie świadczenia można składać tylko w formie elektronicznej. Dokumenty złożone przed 1 stycznia 2022 roku do końca maja tego roku nadal realizują ośrodki pomocy społecznej.
Od 1 lutego trwa nabór wniosków z programu "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie przez internet za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Podczas spotkania w GOK w Krynicach pracownicy ZUS będą udzielać informacji także w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. To nowe świadczenie na dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca, którego przyznanie również nie zależy od dochodu rodziny i wynosi do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci