niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Loga na strony intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC...

Nabór wniosków na stypendium szkolne na rok 2018/2019

wyprawka Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
    Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( za sierpień 2018) . Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium, uprawnienia nabędą uczniowie, których  dochód  na osobę w rodzinie  nie przekroczy 528 zł netto  ( za wrzesień 2018)
    Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody  z miesiąca sierpnia  2018 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.
Szczegółowe  formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice
    Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 września 2018 r. - ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 upływa 17 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów 15 października 2018 r.
    Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku)  szkolnego są dostępne  bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  w godzinach urzędowania ( informacja pod numerem telefonu  84 6630247)  oraz na stronie internetowej  www.gops.krynice.pl

Informacja - pomoc żywnościowa

image002 0 334x312 0 334x312

Osoby zainteresowane produktami żywnościowymi mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dokumentami o dochodach osiągniętych w miesiącu lipcu 2018r nieprzekraczających 1268,00 zł na osobę samotną , lub 1028,00 zł na osobę  w rodzinie w celu otrzymania skierowania do otrzymywania żywności.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16.08.2018r. do 31.08.2018r. w godz. od 7.30-15.30.

Liczba skierowań ograniczona. Więcej informacji – tel. 84 66 30 247.

Kierownik

Zbigniew Duchalski

 

EFEKTY REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2017

Loga na strony intrnetowe

podprogram2017 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 80 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
3,862 ton żywności;
240 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 20 osób

6. Rodzaje warsztatów:
Kulinarne - 1 spotkanie dla 20 uczestników

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902, z późn.zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Kierownik GOPS w Krynicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krynice 1
22-610 Krynice
2. Określenie stanowiska i wymagań związanych ze stanowiskiem:
Stanowisko: Główny Księgowy w GOPS w Krynicach
Wymiar etatu: 1/2 etatu

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci