niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapytanie ofertoweW związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)  na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)
i zarządzenia nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi,w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
22-610 Krynice 1
tel. 84 6630247 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych  netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Krynice, dla osoby małoletniej z  autyzmem, w miejscu jej zamieszkania. Planowany  zakres usług  będzie wynosił 12 godzin zajęć miesięcznie (1 godzina = 60 minut).

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Klauzula informacyjna

Informacja 500+

Wnioski o Świadczenie Wychowawcze 500+ wysyłane drogą elektroniczną
(za pośrednictwem bankowości elektronicznej, EPUAP, Empatia) prosimy wypełniać
BEZ NAZWY ULICY jak na poniższym przykładzie

Przyklad 500

 

INFORMACJA

posilek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje , że w roku szkolnym 2020/2021 nadal będzie realizowany program osłonowy „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:
1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
2. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:
Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .  Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:
- posiłku
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe  znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego

Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł dla osoby w rodzinie
Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:
•    dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – np. wnioski składane w sierpniu/ dochód wypłacony w miesiącu lipcu (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja renty, emerytury);
•    zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
•    w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
•    osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Wnioski należy składać  do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach w godzinach urzędowania  w terminie do 31.08.2020  . Na pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone po 1 września 2020 pomoc będzie można uzyskać dopiero od miesiąca października 2020.


Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” - Podprogram 2020

popz logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że w okresie : wrzesień 2020 – czerwiec 2021 we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowany „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” - Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2020 roku do GOPS Krynice celem ubiegania się o objęcie powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wyliczonego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej tj.

  • 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł netto dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Joanna Szeremeta w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
kierownik GOPS Krynice

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci