czwartek 21 luty 2019
Rozmiar czcionki

"Bądż aktywny i wróć do pracy"

badz aktywny

Informacja - Świadczenia Wychowawcze

logo 500 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuję, że wnioski na na świadczenie wychowawcze (500+) od 1 lipca 2016 roku będą przyjmowane:

- w poniedziałki i środy w godzinach od 7.30 do 15.30
- w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

konsultacje 2132 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynice na lata 2016-2020


Wójt Gminy Krynice zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynice na lata 2016-2020. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 12-05-2016 r. do dnia 25-05-2016 r.
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przeprowadzeniu...

Rodzina 500+

500

Informacja o wynikach naboru

zatrudnienieInformacja o wynikach naboru kandydatów
na wolne stanowisko pracy


Nazwa stanowiska pracy : referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
pracy została wybrana Pani Jagoda Karbowniczek zam. Zwiartów-Kolonia


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez wybranego kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS Krynice. Podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatka wykazała się dostateczną wiedzą wymaganą na danym stanowisku pracy.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicach
/-/ Ewelina Chroń

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci