czwartek 21 luty 2019
Rozmiar czcionki

Informacja

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc2017


Zdrowych, Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją, miłością oraz
najwspanialszych rodzinnych spotkań
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzą
Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach

Bank Żywności - film pt. "Chleb, który życie zmienia".

Zmiana terminu wypłaty świadczeń wychowawczych

informacjaW miesiącu kwietniu 2017 roku wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za miesiąc kwiecień będą realizowane w dniu 13.04.2017 r., natomiast świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe , świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaty świadczeń rodzinnych będą realizowane dnia 25.04.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Krynice.
    Postępowanie zostało unieważnione z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia na usługi nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć a mianowicie klient  wycofał wniosek o przyznanie w/w usług.

Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci