niedziela 10 grudzień 2023
Rozmiar czcionki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

pz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
informuje, że od grudnia 2021 we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowany „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” - Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy w okresie od 1 września do 15 października 2021 roku do GOPS Krynice celem ubiegania się o objęcie powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego wyliczonego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej tj.

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Joanna Szeremeta w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice

Nabór wniosków na stypendium szkolne

Stypendia szkolnejpg 1596781111Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne
na rok szkolny 2021/2022

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto ( za sierpień 2021) .

            Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody z miesiąca sierpnia  2021 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.

             Szczegółowe formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice

            Wnioski będą przyjmowane w terminie 1 – 15 września 2021 r. - jest to ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

            Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku) szkolnego są dostępne bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach w dziale pracowników socjalnych w godzinach urzędowania 7,30 – 15,30 (informacja pod numerem telefonu  84 6630247) oraz na stronie internetowej www.gops.krynice.pl

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice

Dobry start - ZUS

Szanowni Państwo,
od 1 lipca 2021 r. świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

1) Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• bankowości elektronicznej   (15 banków),
• portalu emp@tia,
2) Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,
3) Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 

infografika Dobry Start

Ponowne zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapytanie ofertoweW związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)  na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)
i zarządzenia nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi,w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
22-610 Krynice 1
tel. 84 6630247 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych  netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Krynice, dla osoby małoletniej z  autyzmem, w miejscu jej zamieszkania. Planowany  zakres usług  będzie wynosił 4 godziny zajęć miesięcznie (1 godzina = 60 minut).

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Klauzula informacyjna

 

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zapytanie ofertoweW związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)  na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)
i zarządzenia nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi,w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
22-610 Krynice 1
tel. 84 6630247 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych  netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Krynice, dla osoby małoletniej z  autyzmem, w miejscu jej zamieszkania. Planowany  zakres usług  będzie wynosił 12 godzin zajęć miesięcznie (1 godzina = 60 minut).

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci