piątek 1 marzec 2024
Rozmiar czcionki

Nabór wniosków na stypendium szkolne

Stypendia szkolnejpg 1596781111Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne
na rok szkolny 2021/2022

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto ( za sierpień 2021) .

            Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody z miesiąca sierpnia  2021 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.

             Szczegółowe formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice

            Wnioski będą przyjmowane w terminie 1 – 15 września 2021 r. - jest to ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

            Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku) szkolnego są dostępne bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach w dziale pracowników socjalnych w godzinach urzędowania 7,30 – 15,30 (informacja pod numerem telefonu  84 6630247) oraz na stronie internetowej www.gops.krynice.pl

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci