środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Informacja

oferta pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

zatrudni pracownika na stanowisku referenta

 

1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) wykształcenie wyższe – preferowane : administracyjne, prawnicze, ekonomiczne

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
c) znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:
a) przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
b) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
d) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¾ etatu,
b) umowa o pracę na zastępstwo

6. Oferta nie wymaga przeprowadzenia konkursu

7. Przewidywane zatrudnienie od dnia 01.03.2019

8. CV należy składać w GOPS Krynice do dnia 15.02.2019

9. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane telefonicznie o terminie przeprowadzenia następnego etapu rekrutacji.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach codziennie w godz. 8 – 15 lub telefonicznie pod nr 84 6630247

                                                                                              p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
/-/ Ewelina Chroń

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci