środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Oferta pracy

Job2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego

 


1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
c) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
d) prawo jazdy

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
pomocy

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) umowa o pracę na zastępstwo

6. Oferta nie wymaga przeprowadzenia konkursu , obowiązuje od dnia 14.01.2019 do odwołania .

7. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  codziennie w godz. 8 – 15 lub telefonicznie pod nr 84 6630247

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Ewelina Chroń

INFORMACJA

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci