niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Świadczenie "Dobry Start"

grafy Dobry Sart 01.3893780 3871398Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

  •     rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
  •     osobom uczącym się - przy czym jako osobę uczącą rozumieć należu osobę pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą;

Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  •     przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku zycia
  •     przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na dziecko.

Świadczenie nie przysługuje:

  •     jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  •     na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia przyjmowana są od dnia 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec i sierpień wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

grafy Dobry Sart 02.3893781 3871399

 

Dobry Start ulotka A5 06 06.3893778 3871391 page 001ok

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci