niedziela 26 maj 2019
Rozmiar czcionki

Świadczenie "Dobry Start"

grafy Dobry Sart 01.3893780 3871398Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

  •     rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
  •     osobom uczącym się - przy czym jako osobę uczącą rozumieć należu osobę pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą;

Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  •     przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku zycia
  •     przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na dziecko.

Świadczenie nie przysługuje:

  •     jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  •     na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia przyjmowana są od dnia 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec i sierpień wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

grafy Dobry Sart 02.3893781 3871399

 

Dobry Start ulotka A5 06 06.3893778 3871391 page 001ok

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci