Z A W I A D O M I E N I E

  • Drukuj

popz logo

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że  w dniu 12.02.2020 r. otrzymamy z Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pierwszą z zaplanowanych dostaw żywności  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Osoby zakwalifikowane do aktualnie trwającego „Podprogramu 2019” zapraszamy od 12.02.2020 do GOPS Krynice celem skorzystania z tej formy pomocy.

Następne dostawy żywności planowane są w terminach: 05.05.2020 i 03.07.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela i wydaje żywność pracownik socjalny Pani Agnieszka Kawka w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 846630247

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice