Pomoc żywnosciowa - Podprogram 2019

  • Drukuj

logo ue mrpips

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że od września 2019 r. do maja 2020 r. we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowana kolejna edycja „Podprogramu 2019” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy od miesiąca sierpnia 2019 do GOPS Krynice celem zgłoszenia się do objęcia powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

  • 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł netto dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Agnieszka Kawka w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
kierownik GOPS Krynice