środa 12 maj 2021
Rozmiar czcionki

Pomoc żywnosciowa - Podprogram 2019

logo ue mrpips

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że od września 2019 r. do maja 2020 r. we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowana kolejna edycja „Podprogramu 2019” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy od miesiąca sierpnia 2019 do GOPS Krynice celem zgłoszenia się do objęcia powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

  • 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł netto dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Agnieszka Kawka w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
kierownik GOPS Krynice

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci