środa 12 maj 2021
Rozmiar czcionki

Zostań rodziną wspierającą

zostan rodzina wspierajacaPOSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Funkcję rodziny wspierającej można powierzyć osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, a więc sąsiadom, dziadkom, krewnym, znajomym.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1. opiece i wychowaniu dziecka
2. prowadzeniu gospodarstwa domowego

3. kształtowaniu i wypełnianiu  podstawowych ról społecznych.


Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej),
 • wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków),
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS w Krynicach ,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS,
 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach, tel. 84 66 30 247 godz. 7.30-15.30.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci