DEKLARACJA LUBELSKA - przyszłość FEAD

  • Drukuj

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

                                   10 lat temu zbiorowy wysiłek podjęty między granicami zaowocował powstaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego przyszły kształt po roku 2020 będzie zależał od zaangażowania wszystkich uczestników tego Programu. Dwudniowa Konferencja w Lublinie „Kromka Chleba od serca” zorganizowana w Światowym Dniu Żywności oraz Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem – 16-17 X 2017 r. umożliwiła refleksję o przyszłości FEAD.

                               Uwagi, które zostały sformułowane przez Państwa podczas Konferencji, i wyniki ankiety, jaka wówczas została przeprowadzona, pozwoliły na określenie wspólnych celów, do których będziemy dążyć w przyszłości programu po 2020.

  • Kontynuacja FEAD jest niezbędna, wręcz konieczna, ze względu na unikatową wartość Programu, który jest skutecznym narzędziem pierwszego kontaktu z najuboższymi mieszkańcami krajów Unii Europejskiej.
  • Dla najuboższych i wykluczonych trzeba budować ścieżkę aktywizacji w oparciu o holistyczne podejście do człowieka.
  • Postulujemy zwiększenie środków na działania towarzyszące w ramach FEAD i skierowanie ich na wsparcie usług zdrowotnych, terapii skoncentrowanych na rozwiązaniach (TSR), poradnictwo, coaching, naukę organizacji czasu wolnego zgodnie z francuskim modelem Centrów Solidarności Społecznej.

                               Zapraszamy na platformę www.yammer.com w grupie FEAD Network, gdzie znajdą Państwo tematy dotyczące Programu. Uzupełniane i rozbudowywane w toku dyskusji cele i wnioski Deklaracji Lubelskiej pozwolą na lepsze przygotowanie nowego, bardziej efektywnego FEAD po 2020 roku. Każda aktywność związana z konferencją to sposób na kontynuację rozmów, rozpoczętych w Lublinie. Pomoc w rozpowszechnieniu wniosków z Konferencji „Kromka Chleba od Serca” i przesłanie tej informacji dalej w formie Deklaracji Lubelskiej wzbogaci dorobek tego przedsięwzięcia.

                               Zapraszamy także do przesłania dołączonej wiadomości emailowej do wszystkich członków Waszej organizacji oraz do każdej osoby, która Waszym zdaniem może mieć wspaniałe pomysły na temat przyszłości PO PŻ (FEAD) po 2020 roku.

Prosimy o popularyzację Deklaracji Lubelskiej na Państwa stronach www.

Z poważaniem

UCZESTNICY KONFERENCJI FEAD w LUBLINIE