Rozpoczęcie realizacji projektu „Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy

 • Drukuj

Plakat Projekt Osłonowy SOW 2017„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie, na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 24 podmiotów z terenu Powiatu Tomaszowskiego (Partner Wiodący: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach)
 2. Działaniami objętych jest 10 szkół i 12 ośrodków pomocy społecznej.
 3. Łącznie działaniami objęte są wszystkie gminy Powiatu Tomaszowskiego (13 gmin)
 4. Zajęcia merytorycznych w szkołach z zakresu p/ działania przemocy odbędą się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 5. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 

1) w 12 ośrodkach pomocy społecznej na terenie poszczególnych gmin:

 • warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
 • działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych/ zagrożonych przemocą domową

2) w 3 gminach:

 • grupy wsparcia dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą domową

3) w 10 szkołach podstawowych na terenie gmin:

 • warsztaty dla uczniów z zakresu p/ działania przemocy,
 • warsztaty dla kadry pedagogicznej z zakresu procedury „Niebieskie Karty”, współpracy interdyscyplinarnej

4) warsztaty psychologiczno-prawne dla kadr pomocy społecznej

5) kurs samoobrony dla kadr pomocy społecznej

6) na terenie Gminy Tyszowce:

 • zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów

7) spotkanie podsumowujące działania projektowe.

Realizatorzy:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący) oraz:

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 3. Gminny Ośrodek       Pomocy Społecznej w Ulhówku
 4. Gminny Ośrodek       Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 5. Gminny Ośrodek       Pomocy Społecznej w Jarczowie
 6. Gminny Ośrodek       Pomocy Społecznej w Rachaniach
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 13. Zespół Szkół w Krynicach
 14. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
 15. Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach
 16. Szkoła Podstawowa w Czartowczyku
 17. Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku
 18. Szkoła Podstawowa w Rachaniach
 19. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
 20. Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu
 22. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach oraz rodziców do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać   od 11 września 2017 roku w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach (tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) , kontaktując się osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

Serdecznie zapraszamy