Zmiana terminu wypłaty świadczeń wychowawczych

  • Drukuj

informacjaW miesiącu kwietniu 2017 roku wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za miesiąc kwiecień będą realizowane w dniu 13.04.2017 r., natomiast świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe , świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaty świadczeń rodzinnych będą realizowane dnia 25.04.2017 r.