Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

  • Drukuj

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Krynice.
    Postępowanie zostało unieważnione z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia na usługi nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć a mianowicie klient  wycofał wniosek o przyznanie w/w usług.

Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski